Členské poplatky sú vo výške 250 až 400 eur na sezónu v závislosti od kategórie.

Členské poplatky sa platia polročne, prvá splátka do konca septembra, druhá splátka do konca januára.

Pre všetkých, ktorí budú mať vyplatené celé členské na sezónu 2016/2017 už do konca septembra je pripravený špeciálny darček.